2 ساعت | پرتال خبری

آیا کسی اجازه انتقاد از پیامبر(ص) و ائمه معصومین را دارد؟

۲۶ دی ۱۳۹۶

باید بین درست بودن انتقاد از معصوم و واقع شدن انتقاد نسبت به معصوم، تفکیک نمود. چرا که نمی توان به دلیل مماشات معصوم نسبت به کسانی که به او انتقاد می کرده اند، تصور نمود پس انتقاد کردن عمل حقی بوده است.

فردی که همه اشیاء، و همه موجودات زنده برایش طلب آمرزش می‌‌کنند

۲۶ دی ۱۳۹۶

در روایات و احادیث اسلامی تاکید شده است که” فرشتگان، بال‌های خود را برای جوینده دانش می‏‌گسترانند و برایش آمرزش می‏‌طلبند و این اهمیت و ارزش علم آموزی و طلب دانش و معرفت را برای ما نشان می‌دهد”.