2 همدل اطلاعیه

2 همدل

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

پیرمـرد روز هــای آیندهـ بیا از اول شروع کنیم …..

قبل از اولین لبخند های ریزریزکیِ مــن

درست قبل از آن نگاه های زیرزیرکیِ تـــو

بیا از اول شـــروع کنیم….

درست قبل از همه چـــــیز … !

قبل از تمام اولین ها ….

بیا و این بار ….

به جای تمامِ گـُـل های ســــــــــــرخ …

یک دندان مـصنوعی و یک کـمی کامــوا با یک عیـنک ته اســـتکانی برایم بـیاور ….

برای روز هایی که … می نشینم گوشه ی حیاط …. و روی صندلی آرام تاب می خورم ….

راستش تصمیم گرفته ام این بار با تـــو پیر شوم !

می خواهم برای پیرمردِ رویایی روز های آینده ….. یک شال گردن بلند ببافم !

بلند ….

خیـــلی بلند …

به اندازه تمام روز های خــوب آینده …

به اندازه تمام لحظه های شاد با هم بودن

#بداهه طوری

#ســُـتودهـ

مطلب ۲ همدل : پیرمـرد روز هــای آیندهـ در سایت بزرگ 2 همدل

0 نظر تا کنون ارسال شده است.