2 ساعت | پرتال خبری

بهترین دعا برای خواندن بین نمازها

۲۰ مهر ۱۳۹۶

اول تسبیحات حضرت زهرا (س) و بعد تعقیباتی که بعد هر نماز وارد شده است در بین تعقیبات مخصوصا تعقیبات مشترکه ادعیه کوچک هست میتوانید انتخاب کنید و هرکدام را خواستید بخوانید اما اینکه بعد نماز همین تعقیبات را بخوانیم نه هر دعایی خیلی بهتر است.