2 ساعت | پرتال خبری

روزنامه «شرق» مجرم شناخته شد

۲۶ دی ۱۳۹۵
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز به پرونده کبری احمدی مدیر مسئول پایگاه خبری شهدای ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با شکایت سازمان اقتصادی کوثر رسیدگی شد که پس از رسیدگی به پرونده، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیر مسئول این سایت را مجرم تشخیص نداد.در ادامه جلسه دادگاه به پرونده علی غفاریان مدیر سایت صراط‌نیوز به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده‌های شرکت مترو و انتشار مسایل محرمانه با شکایت شرکت بهره برداری راه آهن شهری و نیز اتهام نشر مطالب خلاف واقع با شکایت سازمان منطقه آزاد کیش و نیز اتهام توهین و افترا و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت یک شاکی خصوصی و شرکت صنایع تولیدی کروز رسیدگی شد که در هر سه اتهام مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.همچنین در جلسه امروز دادگاه به پرونده مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق و نرگس رجایی مدیرمسئول روزنامه شروع به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا با شکایت مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سبحان و نیز اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شدند و در مورد اتهام افترا مجرم شناخته نشدند؛ همچنین متهمان مستحق تخفیف دانسته شدند.