2 ساعت | پرتال خبری

مدیر عامل موسسه اعتباری ” نور ” تغییر کرد+سند

۲۳ آبان ۱۳۹۵
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، بنا به پیشنهاد محمدحسین اسکندری زاده، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ی موسسه ی اعتباری نور، پرویز اربابی، مشاور عالی وی در امور بانکی، با تایید بانک مرکزی به سمت مدیرعامل جدید موسسه ی اعتباری نور تعیین شد.پرویز اربابی دارای سوابق و تجارب بانکی در بانک صادرات ایران است. مدیر عامل موسسه اعتباری