2 ساعت | پرتال خبری

پرداخت کامل پول گندم کاران در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

۲۱ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش اخبار بانک، از آغاز فصل برداشت گندم در استان بوشهر مقارن با اواخر فروردین ماه تا پایان تیرماه وجوه خرید گندم به میزان ۱۲۸۸ میلیارد ریال به حساب ۱۳۱۱۴ گندمکار بوشهری واریز شد .

میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری در استان بوشهر بیش از ۱۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۷ هزار تن افزایش داشته است.

با عاملیت بانک کشاورزی همچنین ۱۱۶۱ میلیون ریال وجوه خرید تضمینی کلزا به حساب ۲۰ نفر کلزاکار بوشهری واریز شده است